MOOMSteatern

Teatern är unik. De förståndshandikappade skådespelarna är heltidsarbetande, produktionsmodellen professionell. Internationellt uppmärksammade. Allt om föreställningarna, skådespelarna, historia, organisation, nyhetsbrev.