Träindustri

Sågande och vidareförädlade trävaror.